INTERNACIONAL EMPRESES

Comptem amb un tret diferencial respecte a la resta de despatxos: unim a la sòlida formació en l'àmbit jurídic, l'experiència en el món empresarial internacional (legal & business) de manera que apliquem un criteri rigorós i alhora pragmàtic a l'hora de solucionar els seus problemes.

COMERÇ INTERNACIONAL

Contractes de distribució, agència i franquícia; comerç i transport internacional; constitució d'empreses.
Requeriments europeus de pagament; seguiment d'impagats.
Assessorament en projectes internacionals. Negociacions i acords extrajudicials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Patents, marques, dissenys, drets d'autor: controvèrsies per la propietat de dominis; secret professional i confidencialitat; drets de la Propietat Intel·lectual a Espanya i a l'estranger; protecció de dades; contractes de R + D, transferència de tecnologia.

DRET DE LA COMPETÈNCIA

Dret de la competència espanyol i europeu; defensa de la competència, competència deslleial i casos d'abús de posició dominant; defensa davant la Comissió Europea.

RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurances i responsabilitat civil; incompliment contractual; vicis i defectes de construcció.
Reclamació per danys i perjudicis; responsabilitat per producte; responsabilitat de directius, administradors i professionals; responsabilitat contractual i extracontractual.

CORPORATIU

Fusions i adquisicions; due diligences; acords estatutaris; assistència a la celebració de juntes; impugnacions d'acords de junta (societats limitades i anònimes).
Dret penal societari; blanqueig de capitals; delictes contra els consumidors; Compliance penal.

INTERNACIONAL PARTICULARS

Els assumptes de família tenen un gran impacte en la vida de les persones i en els casos en què hi ha un element estranger s'afegeix una especial dificultat tant pel què fa al dret aplicable i la competència dels jutjats, com en la posterior execució de les resolucions.
Des del nostre coneixement de diferents sistemes legals i la nostra experiència assistint a ciutadans estrangers li podem oferir un servei jurídic que valori totes les possibles solucions.

DRET DE FAMÍLIA (INTERNACIONAL)

Divorcis i separacions, sol·licituds de custòdia de menors en casos amb elements de dret internacional; restitució internacional de menors; testaments amb elements de dret internacional.

ESTRANGERIA

Permisos de residència, residència no lucrativa, residència per a inversors.

DRET PENAL AMB ELEMENT ESTRANGER

Atenció especial als estrangers encausats en procediments davant dels tribunals espanyols.
Representació i defensa de víctimes de delictes davant dels tribunals espanyols.
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
phonetwitterfacebookenvelopelinkedin