april 20, 2020

HUUR VAN BEDRIJS RUIMTE EN DE SANITAIRE CRISIS VAN COVID-19

De bezorgdheid over de economische effecten als gevolg van de gezondheidscrisis van Covid-19 heeft geleid tot een groot conflict tussen verhuurders en huurders van bedrijfspanden, wat zeker zal leiden tot een toename van het aantal geschillen voor de rechtbanken zodra de schorsing van de gerechtelijke procedures loopt af.

Veel huurders zijn van de ene op de andere dag gedwongen om hun bedrijfspanden voor het publiek te sluiten in overeenstemming met Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart, waarin de alarmtoestand voor het omgaan met de gezondheidscrisissituatie wordt uitgeroepen met de daaruit voortvloeiende sluiting van hun inkomstenbron.

Anderzijds constateert de verhuurder dat hij / zij het bezit van zijn gehuurde niet terug krijgt en weigert de huurder te betalen of eist huurverlaging.

Koninklijk wetsbesluit 11/2020 van 31 maart, dat dringende aanvullende maatregelen op sociaal en economisch gebied aanneemt, richt zich uitsluitend op huurcontracten voor woningen en verwijst niet naar huurovereenkomsten van verschillend gebruik die overblijven zonder een duidelijke oplossing.

Op juridisch vlak mogen we niet vergeten dat de contracten de partijen binden vanaf ze zijn gesloten (art. 1091 en 1258 Spaans Burgerlijk Wetboek) en er een verplichting is om ze na te komen.

Gezien de strengheid van het principe "pacta sunt servanda", wat wil zeggen de verplichting van de partijen om contracten na te komen, omvat ons rechtsstelsel mechanismen zoals de figuur van overmacht en de "rebus sic stantibus" -clausule die kunnen worden aangehaald in een gerechtelijke procedure om het evenwicht van verplichtingen te herstellen, indien de partijen geen overeenstemming bereiken. Maar dit betekent dat u naar de rechter moet gaan en de rechter deze beginselen moet laten toepassen wanneer de claim wordt erkend en er een proces is, dat wil zeggen binnen enkele maanden.

Er is tot zo ver geen regeling uitgevaardigd die huurders vrijstelt van betaling van de huur van bredijfspanden tijdens de coronaviruscrisis, dus de huur van deze contracten moet regelmatig aan de verhuurder worden betaald, volgens de voorwaarden die in elke contract zijn overeengekomen, tenzij partijen hierover een overeenstemming bereiken.

Er moet worden gestreefd naar een overeenkomst op basis van de contractuele goede wat de impact van deze uitzonderlijke situatie voor beide partijen vermindert. Indien een overeenkomst onmogelijk blijkt, kan een claim worden ingediend zodra de huidige schorsing van gerechtelijke procedures is opgeheven. Tot besluit, moeten we er rekening mee houden dat we geconfronteerd zullen worden met een overrompeling van de rechtbanken en een bijzondere onzekerheid over hoe de rechtspraak de juridische gevolgen van de Covid-19 crisis zullen interpreteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
phonetwitterfacebookenvelopelinkedin