JURIDISCHE KENNISGEVING

Home » JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE KENNISGEVING

De website www.legal-business.net wordt beheerd door NÚRIA ANGULO ROIG met als enige doel u te informeren en met u te communiceren. U bent altijd vrij om deze site te bezoeken. U kunt informatie van deze site downloaden, maar alleen voor niet-commerciële doeleinden en alleen voor uw eigen belang. Verzending, wijziging, hergebruik of gebruik van deze informatie voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NÚRIA ANGULO ROIG is ten strengste verboden.

Iedereen die deze website gebruikt, doet dit op eigen risico. NÚRIA ANGULO ROIG noch haar partners, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of voor enige actie die wordt uitgevoerd op basis van de hierin verstrekte informatie.

De volledige inhoud van deze website, teksten, afbeeldingen, geluid, bestanden, handelsmerken, logo's, kleurencombinaties of enig ander element is, de structuur en het ontwerp, de selectie en vorm van de presentatie van de hier opgenomen materialen en de computerprogramma's die nodig zijn om het te bedienen, te openen en te gebruiken, worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten, eigendom van NÚRIA ANGULO ROIG of, in voorkomend geval, haar licentiegevers, welke rechten de gebruiker van deze website moet respecteren.

ONTWIKKELD DOOR VOLCÀNIC INTERNET
phonetwitterfacebookenvelopelinkedin