februari 19, 2021

DE HOOGTE VAN DE ALIMENTATIE (IN SPANJE) TEN GUNSTE VAN DE KINDEREN

Hoeveel alimentatie moet ik betalen (in Spanje) voor mijn kinderen bij een scheiding?

Om de hoogte van de alimentatie te bepalen die betaald moet worden voor de kinderen, moet enerzijds de economische draagkracht van de ouders in overweging genomen worden en anderzijds de behoeften van de minderjarige of minderjarigen, rekening houdend met het voogdij- en zorgrecht, oftewel of dit gedeeld is of exclusief ten gunste van één van de ouders uitvalt.

Het minimumbedrag aan alimentatie of "bestaansminimum" is het bedrag waarmee de ouders bijdragen om de meest essentiële uitgaven voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen te dekken.

Volgens de jurisprudentie van de Provinciale Rechtbanken: "dit bestaansminimum is een alimentatie-uitkering ten gunste van minderjarigen die doorgaans tussen de 150 en 200 euro ligt en die gewoonlijk door de Rechtbanken wordt vastgesteld.

Als ik kan aantonen dat ik geen bestaansmiddelen heb, kan ik dan vrijgescholden worden van het betalen van alimentatie?

Nee. Het betalen van alimentatie voor minderjarige kinderen is een onontkoombare verplichting van het ouderlijk gezag.

Zelfs in situaties waarin de ouders zich in een moeilijke of zelfs precaire economische situatie bevinden, moet er rekening mee worden gehouden dat de plicht om alimentatie te betalen een natuurrechtelijk karakter heeft en één van de grondbeginselen is van het Spaanse rechtsstelsel, vervat in artikel 39.3 van de Spaanse grondwet.

Het tekort aan financiële middelen is dus geen excuus. Wat kan worden gevraagd, is een bijdrage te leveren evenredig met het inkomen, bijvoorbeeld 70-30% of een proportie die uiteindelijk door de Rechtbank wordt vastgesteld.

Het voorgaande is bekrachtigd door verschillende provinciale Rechtbanken, waaronder die in Girona, Barcelona, Vigo, Pontevedra, Vizcaya, La Coruña, Sevilla, Madrid ... De rechtbanken hebben vastgesteld dat beide ouders een minimumbedrag moeten bijdragen om te voldoen aan de basisbehoeften van het kind.

Moet ik de alimentatie betalen aan de moeder of vader van de minderjarige?

De begunstigde van de uitkering is de minderjarige, zodat Familierechtbanken steeds vaker bepalen dat de alimentatie moet worden overgemaakt naar een gezamenlijke rekening van waaruit de kosten voor het gemeenschappelijke kind worden betaald, met inbegrip van gewone kosten en noodzakelijke buitengewone kosten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
phonetwitterfacebookenvelopelinkedin