La inquietud pels efectes econòmics produïts arrel de la crisi sanitària del covid-19 han portat a una alta conflictivitat entre arrendadors i arrendataris de locals comercials que acabarà segurament en  un increment de nombre de litigis davant dels tribunals un cop s’ alci la suspensió de les actuacions judicials.

Molts arrendataris s’ han vist obligats d’ un dia a l’ altre a tancar els seus locals de negoci oberts al públic en compliment del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’ estat d’ alarma amb la consegüent aturada de la seva font d’ ingressos.

Per altra part, l’ arrendador es troba en què no recupera la possessió del seu local arrendat i en canvi l’ arrendatari es nega a pagar o exigeix una reducció de la renda.

El Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’ adopten mesures urgents complementàries en l’ àmbit social i econòmic es centra únicament en els arrendaments d’ habitatge i no fa referència als arrendaments d´ús distint que queden sense una solució clara.

A nivell jurídic, hem de recordar que els contractes vinculen a les parts des de que es perfeccionen (art. 1091 i 1258 Codi Civil espanyol) i hi ha l'obligació de complir-los. 

Davant del rigor del principi “pacta sunt servanda”, és a dir l’ obligació de les parts de complir els contractes, el nostre sistema jurídic contempla mecanismes com la figura de la força major i la clàusula "rebus sic stantibus" que es poden fer valer en un procediment judicial per restablir l’ equilibri de les prestacions si les parts no arriben a un acord. Però això vol dir haver de recórrer als tribunals i que sigui el jutge que faci aplicació d' aquests principis quan la demanda sigui admesa i hi hagi judici, és a dir dins de varis mesos.

Així que ens trobem que fins a la data no s'ha dictat cap norma que alliberi als arrendataris del pagament de les rendes de locals comercials durant la crisi del coronavirus, de manera que les rendes d'aquests contractes hauran de continuar essent abonades amb regularitat a la part arrendadora, en els termes que hagin estat pactats en cada un dels contractes, llevat que les parts arribin a un acord al respecte.

Cal intentar un acord en base al principi de la bona fe contractual que redueixi l' impacte d’ aquesta situació excepcional per a ambdós parts. No obstant, si la via de l’ acord resulta infructuosa,  es podrà recórrer als tribunals un cop s’ alci l’ actual suspensió de les actuacions judicials. Val a dir que ens trobarem en una situació que arrancarà amb una sobre carga de casos als Jutjats i una especial incertesa en relació a com aplicaran els Jutges els efectes i les conseqüències legals de la crisi del covid-19.

21 de maig 2019

COMPRAR UNA PROPIETAT A ESPANYA

Comprar una casa o un apartament a Espanya és el somni de molts estrangers. Aquest somni pot convertir-se fàcilment en un malson si no es gestiona de manera adequada.

Una transacció financera i emocional tan important ha de ser monitorada per un assessor legal independent. Avui parlem amb l'advocat NÚRIA ANGULO ROIG, d'AR LEGAL & BUSINESS.

Durant aquesta entrevista, l'advocada Núria Angulo explica el paper de cada un dels professionals involucrats en la compra de béns immobles a Espanya, quins són els passos anteriors a seguir, si és aconsellable signar un document de reserva, què són les "arres" o contracte de dipòsit i els diferents tipus d'arres, i què considerar en sol·licitar una hipoteca.

Aquest vídeo conté una entrevista en anglès. Per a consultes jurídiques en català, no dubti en contactar directament amb el nostre bufet. L'advocada Núria Angulo, els respondrà amb molt de gust.

1d83a25c-33ce-44df-96b6-a61ff4ede68f

https://www.youtube.com/watch?v=8bUa7htS3Us&t

L'advocada Núria Angulo Roig guanya un judici a la multinacional alemanya propietària del Centre Comercial Espai Gironès.

El Jutjat de Primera Instància nº 2 de Girona ha dictat una sentència desestimant una demanda interposada per la propietària del Centre Comercial Espai Gironès de Salt, 

"Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Sucursal en España" contra unes llogateres d’un local que ja l´havien desocupat des de feia més d’un any. 

Malgrat haver retornat la possessió del local amb entrega de claus per mitjà de notari, el Centre Comercial va instar els seus serveis jurídics a reclamar les rendes que segons el Centre li eren degudes fins a la finalització dels cinc anys establerts en el contracte d´arrendament, tota vegada que no reconeixia que el contracte hagués quedat resolt des del mes de Gener de 2010 quan així van comunicar-ho de manera fefaent les arrendatàries. 

Així les coses, el judici es va celebrar el passat dia 11 de Gener de 2011, en el marc del qual l’advocat del Centre Comercial pretenia que es condemnés a les llogateres a pagar tot el lloguer des del mes de Desembre de 2009 fins a la finalització del contracte, en total més de 30.000 Euros en concepte de rendes

L’advocada de les demandades, lletrada Núria Angulo Roig, va oposar-se a la petició del Centre Comercial adduint que no es podien reclamar les rendes de l’any 2010 tota vegada que les arrendatàries havien entregat les claus del local el mes de Gener de 2010 per mitjà de notari i burofax. 

El gerent del Centre, entrant en contradiccions en el seu discurs, en l'acte de judici va negar en un primer moment haver rebut aquesta notificació però posteriorment va admetre haver tingut coneixement de l'entrega de claus. Aquest fet va fer decidir a la jutgessa a donar la raó a les arrendatàries tota vegada que ha considerat demostrat que el contracte havia quedat resolt des de l’entrega de la possessió el mes de Gener de 2010, i per tant no se’ls podia reclamar a les llogateres cap renda posterior a aquella data

Trascendència jurídica de la sentència:

És evident que aquesta sentència té trascendència jurídica més enllà d’aquest cas ja que poden veure’s beneficiats per la mateixa i emparar-se en aquest criteri judicial tots aquells comerciants obligats per contractes amb una durada definida que no desitgen complir amb tot el termini del contracte pactat.

El Centre Comercial va interposar una reclamació de desnonament per manca de pagament, pel que la jutgessa va determinar que no es podia desnonar a algú que amb anterioritat a la presentació de la demanda de desnonament ja havia entregat les claus sense cap renda pendent

La sentència també posa de relleu la conducta obstruccionista portada a terme per part del Centre Comercial que va refusar injustificadament l’entrega de claus del local i que no va acceptar la resolució del contracte establint la jutgessa literalment el següent: “seria suficient amb no acceptar la voluntat manifestada de ressolució per part de l’arrendatari per tal que aquest quedés obligat al contracte fins que la resolució fos acceptada, això és evidentment un  desequilibri prestacional que no pot ser emparat”.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2011/02/02/jutjat-desestima-reclamacio-dun-lloguer-30000--lespai-girones/462488.html

6 de març 2019

Mesures de Protecció al testimoni i les percepcions personals en les declaracions.

L’ advocada Núria Angulo Roig comenta les qüestions tècniques del judici 1-O.

IMG-6880

https://www.elpuntavui.tv/video/321818243-06032019-lilla-de-robinson-especial-judici-1-o-1930-1951.html

article DOBLE VARA 07032019

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1566015-doble-vara-en-la-ideologia.html

 

22 de febrer de 2019

L’ advocada Núria Angulo Roig comenta el judici 1-O del referéndum català de l’ 1 d’ octubre de 2017:

La lletrada explica la prerrogativa del Govern espanyol a impugnar davant del Tribunal Constitucional, amb efectes suspensius, les resolucions de les Comunitats Autònomes, art 161.2 de la Constitució espanyola.

 

IMG-6743

IMG-6744

IMG-6747

https://www.elpuntavui.tv/video/318596042-20022019-lilla-de-robinson-especial-judici-1-o-2122-2139.html

 

http://www.elpuntavui.tv/video/275105371.html

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
phonetwitterfacebookenvelopelinkedin